O nás

Agentura Zdislava vznikla na počátku roku 1993. Je členem Asociace domácí péče ČR (www.adp-cr.cz).

Domácí zdravotní péče obsahuje široké spektrum zdravotních činností, které jsou poskytovány v pohodlí domácího prostředí klienta. Služby jsou určeny především pro chronicky nemocné, dlouhodobě nemocné, postižené či invalidní, ale i klienty v rekonvalescenci.

Nárok na domácí zdravotní péči (v zahraničí nazývaná Home Care) má každý občan ČR, jehož praktický lékař (případně ošetřující lékař v nemocnici)po zhodnocení celkového zdravotního stavu a stavu vlastního sociálního prostředí klienta rozhodne o poskytování domácí péče.

V současnosti máme uzavřenu smlouvu se čtyřmi zdravotními pojišťovnami, o jejichž pojištěnce můžeme pečovat:

  1. Všeobecná zdravotní pojišťovna (111)
  2. Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra (211)
  3. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)
  4. Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna (213)

Komu je určena domácí péče?

Domácí zdravotní péče je určena dvěma okruhům pacientů:

1. domácí hospitalizace

- je určena pacientům, kteří jsou propouštěni z nemocnice. Umožňuje brzké propuštění z nemocničního prostředí do pohodlí domova. Protože o pacienta doma pečuje zkušená zdravotní sestra, je o něj postaráno stejně jako v nemocnici. Zkušenosti ukazují, že psychická pohoda domácího prostředí urychluje doléčení po operacích, úrazech, léčbě srdečních nebo nervových chorob, apod.

- tento druh péče ordinuje lékař, který pacienta propouští z nemocnice. Takový předpis má platnost 14 dní po propuštění z nemocničního ošetření, péči tedy za určitých podmínek hradí zdravotní pojišťovna, a to až do rozsahu 3 hodin za den. Trvá-li doléčování déle, platí pro něj pravidla jako u chronicky nemocných pacientů.

2. dlouhodobá péče o chronicky nemocné pacienty

- je určena pacientům, kteří nevyžadují pobyt v nemocnici, ale jejich zdravotní stav vyžaduje dlouhodobou a pravidelnou péči kvalifikované zdravotní sestry. Příkladem mohou být pacienti s nehojícími se proleženinami, pacienti, kteří potřebují ošetřovatelskou rehabilitaci, aplikaci injekcí, odběr krve, diabetici, pacienti po mozkových příhodách, apod.

- takovou péči může ordinovat pacientův praktický lékař. V takovém případě je za stanovených podmínek rovněž plně hrazena ze zdravotního pojištění do rozsahu 3 hodin denně.

Místní působnost naší organizace:

Své služby poskytujeme ve Vsetíně a jeho okolí – zhruba do 50 kilometrů – na trasách:

  1. Vsetín – Vizovice, Slušovice (a okolní obce)
  2. Vsetín – Brumov – Bylnice (a okolní obce)
  3. Vsetín - Jablůnka – Ratiboř – Hošťálková - Růžďka – Malá Bystřice

Časová působnost obou organizací:

Služby poskytujeme nepřetržitě - 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.

V agentuře pracují kvalifikované zdravotní sestry, které disponují Osvědčením Ministerstva zdravotnictví České republiky o samostatném výkonu profese bez odborného dohledu.

Poslání organizace:

Posláním domácí ošetřovatelské péče je zajistit v rámci primární péče ve vlastním sociálním prostředí klienta takový rozsah a kvalitu potřebné zdravotní péče, který je dle aktuálních podmínek, poznatků vědy a výzkumu možný tak, aby k hospitalizaci klienta nebo jeho umístění do ústavu sociální péče docházelo jen tehdy, je-li to nezbytně nutné.

Význam domácí péče je trojí:

  1. Umožňuje pobyt nemocného v domácím prostředí, posiluje rodinné vazby, oddaluje hospitalizaci, pokud není nezbytně nutná.
  2. Díky pobytu v domácím prostředí zlepšuje psychický stav a urychluje uzdravení.
  3. Snižuje náklady na zdravotní péči.