Ošetřovatelská služba

Nejčastější úkony ošetřovatelské služby:

Ošetřování ran a defektů (proleženiny, bércové vředy), stomií a katetrů

Ošetřovatelská rehabilitace (po zlomeninách, cévních mozkových příhodách, při roztroušené skleróze, po amputacích, výměnách kloubů apod.) – slouží pro návrat k soběstačnosti nebo udržení soběstačnosti

Aplikace a nácvik aplikace inzulinu

Aplikace injekcí při bolestech

Odběry krve a moči

Monitoring zdravotního stavu

Sledování fyziologických funkcí

Podávání léků

Prevence zdravotních komplikací

Ošetřování chronicky nemocných